• Ugotavljanje nosečnosti in svetovanje glede nosečnosti
  • Vodenje normalne nosečnosti
  • Laboratorijske preiskave v nosečnosti, ki so predpisane v smernicah
  • Merjenje nuhalne svetline v kombinaciji z dvojnim hormonskim testom: pripada vsem nosečnicam, ki imajo urejeno zdravstveno zavarovanje
  • NIPT test
  • UZ preiskave v nosečnosti – v normalni nosečnosti so s strani ZZZS zagotovljene 4 UZ preiskave, v primeru nepravilnosti opravimo dodatne UZ preiskave
  • Odkrivanje, svetovanje in vodenje nosečnosti v primeru rizične ali patološke nosečnosti
  • Kardiotokografija (CTG) v kasni nosečnosti v primeru težav
Več v rubriki Pogosta vprašanja